details van kunstenaar:

Ulay en Abramovic

Conceptuele kunst

Ulay:1943 Abramovic:1946 - -

Een voorbeeld van performance kunstenaars zijn Ulay en Marina Abramovic die naast hun persoonlijke relatie ook samen hun werk maakten. Ze noemen hun werk “Relation Works” Hierin onderzoeken ze de relatie tussen twee mensen terwijl ze op elkaar reageren en de wereld om hun heen. Het zijn vaak performances waar het geduld van beiden getest wordt en het partnerschap waarmee ze beiden de wereld instappen. In één van deze werken zaten ze bijvoorbeeld met de ruggen tegen elkaar aan in een galerie voor achttien uur lang. Ze zaten vast omdat hun lange haar in elkaar geknoopt zat. Als één van hen viel, dan viel de ander ook. Als één van hen het volhield dan hield de ander het ook vol.Hun latere werken hadden vooral met onbeweeglijkheid te maken. Dit was o.a. het thema van hun negentig dagen durende “Nightsea Crossing”. Hierin zitten ze bewegingsloos tegenover elkaar aan tafel voor zeven uur per dag. Het bestempelen als “levenloze beelden ” laat ons doen denken dat er ook geen bewustzijn is in bewegingsloze dingen. Ulay en Marina gebruiken deze onbeweeglijkheid om aan te geven dat het bewustzijn door blijft werken, ook al lijkt het alsof het lichaam wordt opgenomen in de architectuur .In 1984 werd in de performance “Nightsea Crossing” een derde persoon erbij gehaald: “The Observer” (Rémy Zaugg) Op 14oktober 1984 schreef hij:“Een man en een vrouw, Ulay en Marina Abramovic, allebei zitten ze op een stoel, tegenover elkaar aan een lange tafel. Met het gezicht naar elkaar toe, bewegingsloos en kwetsbaar. Ze doen verder helemaal niks, of liever gezegd, ze doen hun best om helemaal niks te doen. “The Observer” heeft een tafeltje en bekijkt deze twee personen, de tafel en de stoelen. Hij observeert. Hij observeert dit bewegingsloze werk alsof het een straal zonlicht op de vloer is dat hij bekijkt. Een dubbel standbeeld dat aan het eind van de dag weer opgaat in het leven van alledag. Maar het werk is niet van steen of brons en ook geen levenloos persoon geschilderd in olieverf . Het werk is geen dood leven maar een stil leven. Een leven in stilte. Het werk heeft een bewustzijn. Het bewustzijn van “The Observer” komt in aanraking met het bewustzijn van het kunstwerk. Hij weerspiegelt het. Hij ziet het kunstwerk niet alleen als een weerspiegeling van zijn eigen bewustzijn maar ook van de mensen die hem weer observeren. Het bewustzijn omringt hem. Hij observeert hoe anderen hem observeren. Hij zou het liefst ook nog zichzelf willen bekijken, hoe hij aan het observeren is maar dit is niet mogelijk. Daarom heb ik dit experiment ook weer gegeven op video. De camera observeert hem als blootgestelde acteur. Het donkere vlak op de voorgrond is de achterkant van zijn hoofd en vult bijna het gehele scherm. Boven zijn hoofd aan beide kanten, helder en in kleur twee figuren die daar bewegingsloos zitten. Ze verdwijnen af en toe door de witte rook van een sigaret. Als het hoofd niet af en toe zou bewegen en niet af en toe een sigaret opstak zou deze video ook niks anders zijn dan een bewegingsloos beeld .Rémy Zaugg, 1984

Ulay en Abromovic vormen al jaren lang een duo wat hoogst opmerkelijke performances opvoert op het scherp van de snede. Ze zijn bij hun acties volledig op elkaar ingespeeld. Dat moet ook wel, want anders zouden er slachtoffers kunnen vallen... De laatste tijd opereren beiden ook individueel.

-