details van kunstenaar:

Bruce Nauman

Conceptuele kunst

1941 - -

Een van de pioniers van het gebruik van audiovisuele middelen in de beeldende kunst is de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman, die in de jaren zestig en zeventig video of film als registratiemiddel voor performances gebruikte.

Nauman registreert de experimenten die hij met zijn eigen lichaam uitvoert in zijn atelier: hij maakt afgemeten stappen, laat zijn lichaam tegen de muur vallen, loopt snel langzaam, stampend of normaal en neemt verschillende houdingen aan. De camera staat beurtelings rechtop, schuin, op zijn kant of ondersteboven. Nauman maakt naast video's en films ook hologrammen, neon-werken, tekeningen en ruimtelijke constructies. Het werk 'Eat Death' bijvoorbeeld, is in een ander werk ook uitgevoerd in neon: afwisselend gaat daar het woord 'Death' aan en het woord 'eat', dat er deel van uitmaakt. In één woord raken zo de extremen van dood en leven elkaar.

-

Eat/ Death
Filmstill uit: Walking in an exaggerated...
Zelfportret als fontein