details van kunstenaar:

Bart van der Leck

De Stijl

1876 - 1958

Bart van der Leck is een Nederlands schilder die belangrijk is geweest bij de vorming van De Stijl maar daarna snel weer zijn eigen weg ging. Hij werd geboren in 1876 en groeide op in een arm gezin met acht kinderen waarvan er vier jong stierven. Zijn vader was huisschilder en had geen enkele interesse in kunst en dus kon Van der Leck niet rekenen op steun voor zijn artistieke ambities. Al na zijn opleiding op de lagere school in Utrecht moest Van der Leck gaan werken. Hij werkte van 1891 tot 1899 in diverse glasschildersateliers. In 1899 lukte het hem los te komen van zijn werk om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Hij ging studeren aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam en deed een avondcursus aan de Rijksacademie voor Beeldende kunsten. Vanaf 1904 werkte Van der Leck als vrij en academisch gevormd kunstenaar en ontwikkelde langzaam een eigen stijl dat onder andere beïnvloed werd door de symbolistische tekeningen van Toorop, oud Egyptische kunst, de Amsterdamse Impressionisten als Breitner en de menselijke onderwerpen van Puvis de Chavannes. Bart van der Leck bezat altijd een grote interesse voor mensen en was sociaal bewogen. De langzame stilering en abstrahering in het werk van Van der Leck versnelde toen hij in 1916 in aanraking kwam met werk van Piet Mondriaan als de Compositie no. 10 uit 1915. Van der Leck leende van Mondriaan zijn vergaande abstractie en Mondriaan werd vervolgens beïnvloed door de primaire kleuren van Van der Leck.

Van der Leck, was net als Mondriaan in 1917 betrokken bij de oprichting van het tijdschrift De Stijl. De relatie bekoelde echter snel door verschillende opvattingen over de ‘werkelijkheid’. Van der Leck zag de verschijningen van mensen en de natuur als de werkelijkheid en werkte dergelijke onderwerpen uit met veel abstrahering, maar ze bleven meestal als zodanig herkenbaar. Mondriaans schilderijen bezitten uiteindelijk geen enkele figuratieve uitgangspunten en zijn volledig abstract. Mondriaan zag deze volledige abstractie juist als de werkelijkheid achter de schijn van de wereld. Na zijn scheiding met de Stijl ging Van der Leck, inmiddels 42 jaar oud, zijn eigen persoonlijke weg en leefde tot zijn dood rustig in Blaricum. Hij is daardoor nooit zo bekend geworden als Piet Mondriaan maar heeft desondanks een zeer persoonlijk en uniek oeuvre van schilderijen, ceramiek, glas-in-lood, affiches en interieurontwerpen achtergelaten.

Veel van het werk van Bart van der Leck is in bezit van het Kröller-Möller Museum. Ook het Van Abbemuseum in Eindhoven , het Haags Gemeentemuseum en het Stedelijk hebben er hangen.

Compositie no.1
De Storm
Lelies
Maria met kind