details van kunstenaar:

Cornelis van Eesteren

De Stijl

1897 - 1988

Van Eesteren volgde de opleiding tot architect te Amsterdam en hij legde zich toe op stedenbouw. Hij won in 1925 zijn eerste prijs met het ontwerp voor de modernisering van de Boulevard Unter den Linden. In 1927 werd hij benoemd als gastdocent aan de Staatliche Bauhochschule, Weimar. Van Eesteren maakte zijn ontwerpen met het oog op de maatschappelijke context. Maatschappelijke problemen stonden centraal die hij ruimtelijk wilde oplossen. Naar aanleiding van hoe hij het wilde oplossen ontstond pas het werk. Hij liet de vorm ontstaan naar aanleiding van de analyse. Functie was erg belangrijk.

Van Eesteren vond dat de vorm vanzelf kwam naar aanleiding van de oplossing van het maatschappelijk probleem. Hij was erg functionalistisch ingesteld.

Onbekend.