details van kunstenaar:

Theo van Doesburg

De Stijl

1883 - 1931

Theo van Doesburg was een multidisciplinair kunstenaar; hij was schilder, architect, tuinontwerper, schrijver, dichter, meubelontwerper enz. Hij begon met zijn werk in Nederland maar vanaf 1920 werd zijn werkterrein verlegd naar heel Europa, VS en Japan. Hij wilde kunstvormen, gebaseerd op het in evenwicht brengen van tegenstellingen.Tegenstellingen zoals innerlijkheid/uiterlijkheid, geest/natuur, kracht/stof, oorzaak/gevolg. Hij richtte het maandblad '' De Stijl '' op samen met J.J.P Oud, Gerrit Rietveld, Cornelis van Eesteren en Piet Mondriaan op in 1917. Doesburg had het idee om af te stappen van het uitbeelden van de uiterlijke verschijningsvormen van de natuur.Hij begon met schilderen , en van 1921 tot 1922 was hij bezig met architectuur

Hij was extravert, onvermoeibaar, wispelturig, en ontzettend nieuwsgierig. Dit uitte hij door in zijn werken zowel evenwicht te gebruiken als tegenstelling. Hij gebruikte vlakken, lijnen, strakke vormen , maat, afstand en getal. Hij wilde een gelijkwaardigheid van ding en ruimte, van voor en achter, van tijd en ruimte.

Contra compositie