details van kunstenaar:

Fra Angelico

Renaissance

1400 - 1455

Italiaans schilder van religieuze taferelen, hij was werkzaam in Florence. Omstreeks 1420 trad Fra Angelico in de orde der Dominikanen. Na zijn noviciaat hernam hij zijn loopbaan als schilder van religieuze beelden en altaarstukken . Hij was een monnik en schilderde na 1436 een serie fresco's in het klooster van San Marco in Florence.

Veel van zijn altaarstukken hadden vaak kleine scÚnes eronder, waarin gebeurtenissen uit het leven van een heilige afgebeeld worden. De centrale voorstellingen in de schilderijen zijn rijk versierd met pure, felle kleuren en bladgoudontwerpen. De overige ondergeschikte scÚnes zijn vaak levendig en betrekkelijk na´ef. Zijn fresco 's in de cellen ( de slaapruimtes van de monikken) van San Marco, zijn over het algemeen godsdienstig en ze hebben eenzelfde eenvoud. De latere fresco's zijn overdadiger.

.

Annunciatie aan Maria
Noli me tangere