Gerelateerde onderwerpen:

Bronnen / Copyrights

Kunstkijker is in 2001 en 2002 geproduceerd door team Klb040 voor de wedstrijd ThinkQuest voor de klas 2002.
Het concept, de teksten en plaatjes, de demo’s over de beeldaspecten, het kunstspel ‘Houd de dief!’, de inzoomoptie, het databasebeheer, alles is ontwikkeld, gescand, bewerkt, verzameld en geschreven door de teamleden.

Het ‘Model Kunstbeschouwing’ dat op de site gehanteerd wordt is in juni 2000 gepubliceerd door het Samenwerkingsberaad Kunstvakken als richtlijn voor het examenvak CKV2 . Dankzij de vriendelijke toestemming van projectleider Kunstvakken Mr. Antoine Gerrits mochten we dit kunstbeschouwingsmodel gebruiken voor de website.

Voor de afbeeldingen hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het reproduktie- en dia-archief van de Sectie Tekenen/CKV1,2,3 van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur.

Wij bedanken Rector drs.A.Rombouts hartelijk voor zijn toestemming.
Tevens maakten we gebruik van afbeeldingen uit Artchive van Mark Harden en Webmuseum van Nicolas Pioch. We kregen daarvoor toestemming krachtens het in de copyrighttoelichtingen bepaalde op deze sites.

Verder raadpleegden we voor feiten, definities en andere (formele) gegevens als jaartallen, talrijke bronnen in boekvorm of op internet en op CD-rom waaronder: Lexicon voor de kunstvakken (uitgeverij Remmers, Tilburg), Encarta (versie 2001), Encyclopaedia Britannica, Webmuseum Paris en Mark Hardens Artchive.

Wij willen Veerle Sanderink, Inge Everaerts, Eveline Jansen, Chantal Rens en Dax hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de Kunstkijker.

Het is mogelijk dat op sommige onderdelen op onze site auteurs- dan wel beeldrecht rust. Wij willen deze werken wel graag plaatsen omdat deze website een project is, gemaakt voor ThinkQuest voor de Klas en bedoeld voor het Nederlands onderwijs, en er verder geen commerciële doeleinden nagestreefd worden. Al het bestaande werk van anderen, hier weergegeven, is in de eerste plaats vanuit bewondering en vakdidactisch oogpunt, en niet vanuit winstbejag geplaatst voor educatieve doeleinden.

Mochten er toch problemen ontstaan in verband met de plaatsing van een werk, dan zullen wij dit zo snel mogelijk verwijderen of aanpassen naar de wens van de rechthebbenden.