Gerelateerde onderwerpen:

Docentenhandleiding

Deze site is gemaakt voor de vakken Tekenen en Handvaardigheid (basisvorming en oude stijl bovenbouw Mavo, Havo en Vwo) en CKV1, 2, 3 (Tweede Fase). Leerlingen kunnen individueel of onder begeleiding:

  1. de kunstgeschiedenis bestuderen vanaf de Oude Grieken tot en met heden tegen de achtergrond van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
  2. kennis maken met de beeldaspecten en begrippen die nodig zijn om op juiste wijze een kunstwerk te beschouwen of literatuur over kunst te lezen

  3. met behulp ven de kunst- en cultuurgeschiedenis en het aangereikte begrippenapparaat dieper op kunstwerken ingaan

  4. op deze wijze afrekenen met vooroordelen over ‘moeilijker kunstvormen’ zoals abstracte kunst
  5. hun opgedane kennis toetsen in een unieke, speelse toetsomgeving
  6. zelf bijdragen leveren bij de discussies en beschouwingen over de talrijke kunstwerken op de site

  7. zich oriënteren op het gebied van kunst door de aanwezige literatuur-, film-, website-, en musealijsten

  8. met de verworven kennis kunstwerken in het museum op gestructureerde wijze beschouwen
  9. bij de uitleg van de beeldaspecten kleur, licht en ruimte kennis opdoen die hen ook bij praktijkwerk (CKV3) van pas kan komen.

De site is zodanig van opzet dat hij ingezet kan worden bij een frontale klassikale les als de docent de beschikking heeft over een beamer.

In lessen kunst-/ cultuurgeschiedenis of CKV2 kunnen aldus de diverse stromingen en de daarbij behorende kunstenaars en kunstwerken in een maatschappelijke context uitgelegd worden.

Met de tijdbalk kunnen de diverse stromingen en politiek- maatschappelijke gebeurtenissen in hun verband geplaatst worden.

De museasites die aan elke stroming gelinkt zijn, geven aan in welke musea in de buurt de werken van de desbetreffende stroming te zien zijn.

De sites die soms aan de kunstenaars gelinkt zijn, geven vaak bijzondere verdiepingsmogelijkheden: niet alleen de werken van een kunstenaar worden getoond, maar ook veel interessant aanvullend materiaal, zoals authentieke foto’s van het atelier of filmpjes van de kunstenaar aan het werk.

De bij een stroming of kunstenaar gekozen werken zijn kenmerkend voor de diverse stromingen en kunnen door de zoom-optie in detail bekeken worden.

De site is echter ook zodanig van opzet dat de leerling er zelfstandig zijn weg in zal kunnen vinden.