“In een woord: levende kunst te maken, dat is mijn doel!”
-Gustave Courbet

Realisme

tijd en plaats

1850 - 1875 in Parijs, Frankrijk

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

Schilder- en beeldhouwkunst

Rond 1850 waren er schilders in Frankrijk die zich aangetrokken voelden tot het leven op het land. Zij vestigden zich in Barbizon, een dorp 70 km. Van Parijs. Daar werd buiten getekend en geaquarelleerd. Olieverfwerk kwam nog steeds uit het atelier. Uit deze 'school van Barbizon' kwam het Realisme voort. Haar voorman was Courbet . Men verwierp idealistische onderwerpen, academische schilderstrant en hooggestemde onderwerpen.Men wilde de eigentijdse werkelijkheid, en met name de gewone (arbeiders)mens weergeven.

Men pakte onderwerpen die sloegen op het dagelijks leven.Men idealiseerde niet. De realisten hanteerden een niet glad gemaakte,wat grove techniek, en men werkte vaak op groot formaat.

We zien de kunstenaars van het Realisme als de eerste provocateurs en avant-gardisten! Door hun opzienbarende uitgangspunten moesten de Realisten optornen tegen een storm van kritiek. Voorman Courbet werd door critici met de grond gelijk gemaakt wegens zijn schokkende schilderijen en uitspraken.

De bekende schilderijen van Courbet en andere realisten vind je in het Musée d'Orsay in Parijs. In de collecties van de meeste Nederlandse musea is ook wel een Courbet te vinden.
http://www.musee-orsay.fr/

Jean- François Millet
Jean- François Millet
Gustave Courbet
Gustave Courbet
Gustave Courbet
Gustave Courbet