“Wat is God? God is lengte, hoogte, breedte, diepte”
-Bernardus van Clairvaux (1090-1153)

Middeleeuwen: Romaans en Gotiek

Architectuur (kerken!), schilderijen (altaarstukken en muurschilderingen), beeldhouwwerk (beelden en decoraties)

Romaanse schilderkunst vanaf 1100 tot eind 1400 na Chr. is de eerste kunststijl die in heel Europa voorkomt. Deze schilderkunst laat de Byzantijnse kunst, die de kunst van het westen tot dan toe heeft geļnspireerd, achter zich. De schilderkunst blijft weliswaar streng gestileerd, maar in bewegingen, gezichtuitdrukking en gebaren bereikt zij een tot dan toe ongekende expressiviteit. Er wordt nog weinig aandacht besteed aan een ruimtelijke achtergrond. De expressieve gebarenstijl van de Romaanse schilderkunst vinden wij in de muurschilderingen van kerken in heel Europa. Wij vinden deze stijl ook vooral in de miniaturen (boekillustraties) van de evangelieboeken die in kunstcentra als Keulen, Salzburg en Fulda werden gemaakt.
In de Gotische stijl sluipt langzamerhand steeds meer illusionisme binnen en worden de panelen die met olieverf beschilderd worden steeds realistischer: met name de Vlaamse Primitieven bereiken daarmee al snel een technisch zeer hoog niveau van realistisch schilderen.Ook de mens krijgt gaandeweg steeds meer aandacht: staan de portretten van gewone mensen zoals de financiers van de werken, eerst nog aan de zijkanten afgebeeld,geleidelijk komen ze letterlijk en figuurlijk meer in het centrum te staan.

Romaans: De kerk is het allerbelangrijkst: een burcht van God. Dikke muren, rondbogen, hier is men veilig voor het kwaad. Verder beelden , muurschilderingen en glas in lood om aldus de meestal analfabete gelovigen in te wijden in de Heilsgeschiedenis. Ingekleurde boekillustraties bij de handgeschreven teksten (miniaturen).

Gotiek: Kerk als het hemels Jeruzalem: hoog opgetrokken skeletbouw met steunberen, luchtbogen en spits toelopende ramen. Meer realisme in de schilderijen en beeldhouwwerken . Menselijke figuren worden slank en bevallig uitgebeeld.

Kunstenaars en architecten blijven anoniem. Ter ere Gods maken zij hun kunstwerken en om daar hun naam aan te verbinden zou betekenen dat ze de zonde van ijdelheid zouden begaan.

De bekendste en mooiste Gotische kerk in Nederland is de St. Jan in Den Bosch. Bezoek hem vast virtueel:
http://www.sint-jan.nl/

Hiėronymus Bosch
Hiėronymus Bosch
Hiėronymus Bosch
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Giotto di Bondone
Hans Memlinc
Hans Memlinc
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen
Anonieme kunstenaars uit de middeleeuwen