"Het Bauhaus wordt allereerst het verzamelpunt van diegenen die geloven in de toekomst, hemelbestormend de kathedraal van het socialisme willen bouwen”
-Oskar Schlemmer

Bauhaus

tijd en plaats

1919 - 1934 in Weimar, Duitsland

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

  Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en industriële vormgeving

  Kort na de eerste wereldoorlog waren er in Duitsland architecten en kunstenaars , die meenden dat alle vormen van kunst in de architectuur ondergebracht moesten worden. Men streefde naar integratie van de kunsten: zowel binnen als buiten moesten architectuur , schilderkunst, beeldhouwkunst en industriële vormgeving een geheel vormen .

  In 1919 werd in Weimar een academie opgericht voor architectuur en vormgeving door Walter Gropius. Vervolgens werd de school in 1925 naar Dessau verplaatst en later gevestigd in een gebouw, ontworpen door Gropius, wat de naam Bauhaus kreeg. Allerlei kunstdisciplines werden er onderwezen: naast architectuur , schilderkunst, beeldhouwkunst en industriële vormgeving , dans en beweging, decor en kostuumontwerpen, typografie, fotografie en reclameontwerpen. Men zocht naar wetten en regels voor de meest universele (beeld)taal en men meende die te vinden in strakke geometrische vormen .

  Het Bauhaus heeft grote invloed gehad op de moderne architectuur , beeldende kunst en vormgeving en op het moderne kunstonderwijs. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam werd door de Nazi’s het Bauhaus al snel gesloten . Zij vonden de ze kunst decadent en ‘entartet’. Veel docenten van het Bauhaus weken uit naar Amerika en zetten daar hun werk voort.

  Geen streng onderscheid tussen kunst en ambacht. Kunst behelst alles wat in een moderne technisch bepaalde maatschappij om een vorm vraagt.

  In de Bauhaus academie verenigden zich kunstenaars van allerlei herkomst om met de architectuur als belangrijkste kunstvorm, een cursus te ontwikkelen voor getalenteerde kunststudenten.

  In Berlijn is een designmuseum wat zich vooral richt op de Bauhausontwerpen. Kom je daar voorlopig niet in de buurt, dan is er de strakke website van het museum om daar alvast een indruk te krijgen. In Nederland vind je in het Van Abbemuseum in Eindhoven werk van Bauhausmeesters.
  http://www.bauhaus.de/
  http://www.vanabbemuseum.nl/

  Ludwig Mies van der Rohe
  Ludwig Mies van der Rohe
  László Moholy- Nagy