“Monet? Monet is slechts een oog, maar wát voor oog!”
-Paul Cézanne

Impressionisme

tijd en plaats

1875 - 1910 in Frankrijk

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

Schilderijen en beeldhouwkunst

Het Impressionisme is eigenlijk de eerste echt moderne kunststroming. Onderwerpen waren alledaagse thema’s, waarbij vooral het op locatie werken opvallend is. Impressionistische schilderijen zijn momentopnamen , een snelle indruk. Van dichtbij zie je alleen maar vlekken en vegen, op wat meer afstand zie je dat deze vlekken zich blijken te verdichten tot een zeer realistische voorstelling .

Aanvankelijk ondervond deze stroming veel weerstand omdat zij lijnrecht inging tegen de regels zoals men die onderwees op de Academies. Het woord Impressionisme had dan ook in het begin een negatieve lading. Impressionisten ontdekten dat kleuren in het landschap door de steeds wisselende weers- en lichtomstandigheden op verschillende momenten van de dag of bij verschillende jaargetijden, steeds veranderden. Deze veranderingen probeerden zij vast te leggen in diverse series schilderijen op dezelfde locatie, onder verschillende weersomstandigheden.

Onder invloed van de Franse impressionisten waren er ook in Nederland schilders die kozen voor een dergelijke manier van schilderen . De groepen waarin zij elkaar vonden: de Haagse en de Amsterdamse School. Breitner, een van deze Hollandse impressionisten werkte vaak naar aanleiding van foto’s die hij zelf op straat of in zijn atelier nam. Omdat het weer in Nederland anders is dan in Frankrijk (en daardoor uiteraard ook het licht en de kleuren), kun je de Nederlandse versie van het impressionisme dan ook herkennen aan de lichtere, grijzere kleuren. Vandaar ook de naam “Zilveren School”.

Nadruk valt op licht en kleur, vlotte grove hanteringswijze met vegen en toetsen, verf wordt vaak op het doek gemengd, geen omtreklijnen, geen gebruik van zwart, verrassende afsnijdingen zoals je die op foto’s ook ziet.

Schilders gaan steeds meer in tegen geldende regels of academische werkwijzen. Voor het eerst wordt er buiten geschilderd met olieverf . Dit wordt mogelijk door de verkrijgbaarheid van olieverf in tubes. Ook de invloed van de pas uitgevonden fotografie doet zich gelden.

In alle collecties van grote musea voor Moderne Kunst in Nederland in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn er Impressionisten (o.a. Monet) te zien.
http://www.stedelijk.nl
http://www.vangoghmuseum.nl
http://www.boijmans.rotterdam.nl/
http://www.gemeentemuseum.nl/

George Hendrik Breitner
Edgar Degas
Edgar Degas
Edgar Degas
Edouard Manet
Edouard Manet
Edouard Manet
Claude Monet
Claude Monet
Claude Monet
Claude Monet
Claude Monet
Camille Pissarro
Camille Pissarro
Pierre Auguste Renoir
Auguste Renoir