“Wanneer ik in het schilderij ben, ben ik me er niet meer van bewust wat ik doe”
-Jackson Pollock

Abstract expressionisme

Schilderkunst

Kunstenaars drukken hun spontane gevoelens uit in abstracte beelden op zeer grote formaten. We onderscheiden twee belangrijke hoofdstromingen:

1.Action Painting
De belangrijkste figuren waren Jackson Pollock en Willem de Kooning (afkomstig uit Nederland). Pollock brak met de “Europese manier van werken, door zijn reusachtige doeken niet op een ezel maar op de grond te schilderen . Hij raakte daarbij de ondergrond niet aan met een penseel of kwast, maar zwaaide met stokken de verf over het doek heen, wat duidelijke sporen van zijn bewegingen achterliet. Vandaar zijn bijnaam “Jack the dripper”. Er zijn filmbeelden en fotoreportages van zijn schilderactiviteiten. Je ziet hem dan rond en zelfs ín het doek bezig terwijl hij haast in trance de verf over de ondergrond zwiert. Hij is dan ook duidelijk geïnspireerd door het automatisch schilderen uit het Surrealisme . De schilderijen zijn zeer abstract , maar vertonen een diepte als van spinrag-achtige gordijnen die achter elkaar hangen.

De Kooning kwam als huisschilder uit Rotterdam met de wilde vaart naar de V.S. Strikt genomen zijn zijn doeken niet abstract : er zijn vaak figuren of landschappen in te herkennen. Het grote formaat en zijn beweeglijke hanteringswijze maken hem echter tot een volwaardig lid van deze stroming. Een Europese versie van het Abstract Expressionisme ontstaat in 1948:COBRA, met o.a. Karel Appel .

2.Colourfield Painting.
Dit zijn enorme doeken die vaak monochroom zijn, slechts doorbroken door een of meerdere verticale lijnen. De kleuren zijn met kleine toetsen van het penseel opgebracht en geven aldus levendigheid aan de grote kleurvlakken. Een toeschouwer die voor het doek staat voelt zich omsloten door kleur: de z.g. field-ervaring. Barnett Newman en Mark Rothko zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van deze vorm van Abstract Expressionisme.

Zeer grote schilderijen met een abstracte 'over-all' compositie gevuld van rand tot rand: dat wil zeggen: de compositie is gelijkmatig over het hele werk verdeeld zonder speciale punten die opvallen.

De abstract expressionisten spraken door hun werk op zeer groot formaat sterk tot de verbeelding; men zag hen niet alleen als kunstenaars maar ook als performers.

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft een mooie Pollock in haar collectie!
http://www.stedelijk.nl

Francis Bacon
Francis Bacon
Helen Frankenthaler
Helen Frankenthaler
Franz Kline
Willem de Kooning
Willem de Kooning
Jackson Pollock
Jackson Pollock