A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

» Ontwerpen

Het schetsen/tekenen, bedenken/bespreken van een idee; bijvoorbeeld voor een schilderij, gebouw, toegepaste werkvorm , industriëel product; het ontwerpen gaat aan de eigenlijke uitvoering vooraf
[naar boven]

» Optische kleurmenging

Menging van kleuren door het oog (bij pointillisme)
[naar boven]

» Orde

Klassieke bouwstijl, waarbij de zuil en het kapiteel het wezen bepalen
[naar boven]

» Ordening

De manier waarop de beeldaspecten ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en een geheel vormen
[naar boven]

» Organisch

Alsof het gegroeid is; geïnspireerd op de natuur, in het bijzonder planten en dieren
[naar boven]

» Ornamenten

Versiering in een bepaalde vorm; vaak zijn het gestileerde natuurvormen en wordt herhaling toegepast
[naar boven]

» Overlapping

Manier van ruimtesuggestie; gedeelten van vormen zijn niet te zien omdat er andere vormen voor staan
[naar boven]

» Oeuvre

Het totale aantal werken dat een kunstena(a)ar(es) in zijn of haar loopbaan heeft gemaakt.
[naar boven]

» Objectief

Zakelijk, onbevooroordeeld, ontdaan van persoonlijke inbreng of gevoelens
[naar boven]

» Objet trouvé

Gevonden voorwerp, gebruikt in kunstwerken. Zie ook: ready-made
[naar boven]

» Over-all compositie

Compositie waarbij het doek bijna geheel beschilderd is, maar waarbij geen enkele richting of geen enkel element dominant aanwezig is
[naar boven]