details van kunstenaar:

Jacques Lipchitz

Kubisme

1891 - 1973

Hij behoorde tot het kubisme . Hij volgde een opleiding tot technicus. Vanaf 1941 woonde hij hoofdzakelijk in de VS.

Hij gaf de voorkeur aan een strenge, wiskundige compositie . Bouwkundige, meetkundige vormen wilde hij uitbeelden en zo een poëtisch, harmonieus geheel vormen . Hij was één van de eersten die de grondbeginselen van het kubisme begreep en ze toepaste op de drie dimensies. Hij versplinterde vormen om ze daarna opnieuw op te bouwen in een ruimte volgens formele eigenschappen van de compositie . Zijn latere werk waarin hij personen en dieren in brons weergaf, was dynamischer en niet-abstract.

Onbekend.

Zittende gitaarspeler