Gerelateerde onderwerpen:

De Kunstkijker: Hoe, wat, waarom?

Toegegeven: de ambities waren hoog: een state-of-the-art website maken over beeldende kunst in de meest ruime zin van het woord, als hulpmiddel voor kunstbeschouwing als onderdeel voor de vakken Tekenen en Handvaardigheid (basisvorming en oude stijl bovenbouw Mavo, Havo en Vwo) en CKV1, 2, 3 (Tweede Fase), maar ook geschikt voor elke geïnteresseerde in kunst.

Een zeer heterogeen team: Babette en Laura, twee studenten aan kunstacademies in Tilburg en Utrecht ( waarvan Babette inmiddels afgestudeerd is), Mark, student aan de TU in Eindhoven, Jeroen, student Informatiekunde aan de KUB in Tilburg, Coen, student aan de HEAO in Breda en Sjaak, docent tekenen in Etten-Leur.

Dit team is bijna een jaar bezig geweest om “de Kunstkijker” te maken.

De uitgangspunten:

  1. Bezoekers van de site kennis te laten maken met kunst.
  2. Bezoekers van de site te leren kijken naar kunst.
  3. Bezoekers van de site op de hoogte te brengen van historische en maatschappelijke achtergronden die vaak noodzakelijk zijn om een kunstwerk op juiste waarde te kunnen schatten.
  4. Bezoekers van de site in de gelegenheid te stellen het geleerde te toetsen in een spelachtige toetsomgeving.
  5. Bezoekers van de site zodanig te motiveren dat zij meer willen weten over kunst en/ of specifieke kunstenaars en daar in bibliotheek of museum meer kennis over willen opdoen.
  6. Bezoekers van de site hulpmiddelen aan te reiken die kunnen bijdragen tot het beter beschouwen van kunstwerken.
  7. Bezoekers van de site te stimuleren tot museumbezoek om daar de confrontatie met kunstwerken aan te gaan mét de in de site opgedane kennis.

Het team heeft daarbij gebruik gemaakt van de technieken die internet biedt, de expertise van ervaren docenten, de medewerking van het KPC , en uitgebreide eigen onderzoek, zowel op technisch als inhoudelijk gebied.

We hopen in de zware opgave die we ons gesteld hebben geslaagd te zijn en veel enthousiaste bezoekers op onze site te mogen begroeten.

Onderhoudsplan Kunstkijker

De makers van de Kunstkijker zijn trots op hun website en zullen er dan ook op blijven toezien dat de site op internet blijft functioneren volgens de door hen gestelde eisen voor kwaliteit.

Daartoe zullen regelmatig controles en testen plaatsvinden, met name op de interactieve delen van de site.

De eigen inbreng van de bezoeker (o.a. het te leveren commentaar bij de afgebeelde kunstwerken) komt niet zonder meer op de site terecht. Deze inbreng wordt eerst gecontroleerd op juistheid van de verstrekte informatie. Niet ter zake doende of kwetsende inzendingen zullen niet worden geplaatst. Minstens driemaal per week zal een van de leden van het team, volgens opgesteld rooster, daarvoor de nieuwe inzendingen controleren en daarna, bij gebleken geschiktheid, vrijgeven op de website.Op dezelfde wijze zal ook het gastenboek gecontroleerd worden.

Mochten aanvullingen en uitbreidingen van de site nodig zijn, gezien ontwikkelingen binnen de wereld van de beeldende kunst, dan zal daar ook snel en alert op gereageerd worden.