“Ik ga een leven leiden in Tahiti van extase, kalmte en kunst”
-Paul Gauguin

Post-impressionisme

tijd en plaats

1885 - 1905 in Frankrijk

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

Schilderijen

Het post-impressionisme is de periode na het impressionisme , waarin de vernieuwing die het impressionisme is ingezet, voortgezet wordt. Een van die vernieuwingen is het pointillisme, een haast wetenschappelijke voortzetting van het impressionisme . Men mengde de kleuren niet op het palet of op het doek, maar men werkte met kleuren zo uit de tube. De kleuren werden met stipjes naast elkaar op het doek gezet. Van dichtbij zie je de stippen duidelijk apart, op een afstand lijken de kleuren in elkaar te vloeien: de kleuren worden op het netvlies gemengd. We noemen dit optische kleurmenging . Luminisme is een ander naam van deze stroming; in deze naam valt de nadruk op het stralend lichteffect wat de stippeltechniek teweeg kan brengen.

Er zijn nog meer vernieuwers: zo wordt Cézanne gezien als voorloper van het Kubisme . Cézanne vond het impressionisme te oppervlakkig. Hij zocht in zijn stillevens, landschappen en portretten naar de wezenlijke grondvormen van de dingen. In grote blokvormige kleurvlekken en in verzadigde aardkleuren brengt hij deze vormen op het doek. De kubisten zullen wat later deze aspecten toevoegen aan hun vormentaal . Zegt een impressionist met zijn schilderij :'Kijk eens, dát heb ik op die bewuste dag, in dát landschap, op dát moment gezien", Cézanne vraagt zich steeds af: "Heb ik dat wel gezien?"

Paul Gauguin is vooral bekend geworden door het werk wat hij maakte op Tahiti. Hij ontvluchtte Frankrijk om op Tahiti het eerlijke primitieve leven te vinden. Zijn schilderijen zijn een combinatie van exotische en Europese elementen met grote heldere kleurvlakken en decoratieve lijnen, Gauguin wordt gezien als voorloper van de Art Nouveau.

Vincent Van Gogh gebruikte heftige kleuren en lijnen om zijn gevoelens te uiten. Vaak overdreef hij de vormen die hij schilderde en gebruikte zware omtreklijnen. Hij wordt beschouwd als de voorloper van het Expressionisme, net als de Noor Edvar Munch , die vooral beroemd is geworden om zijn schilderij 'de schreeuw'.

Pointillisme: zelfde onderwerpen als het impressionisme maar de schilderijen worden, mede vanwege de bewerkelijke stippeltechniek, in het atelier vervaardigd. De kleurencombinaties en de stippeltechniek brengen haast wetenschappelijk onderzochte effecten teweeg.

Kunstenaars volgen haast rücksichtlos steeds meer hun eigen weg en idealen en komen door hun vaak zeer persoonlijke visie tot opzienbarende vernieuwingen.

Voor de mooiste van Goghs ga je naar Amsterdam: het Van Goghmuseum.
http://www.vangoghmuseum.nl

Paul Cézanne
Paul Cézanne
Paul Cézanne
Paul Gauguin
Paul Gauguin
Paul Gauguin
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh
Edvard Munch
Edvard Munch
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Georges Seurat
Georges Seurat
Paul Signac
Henri de Toulouse-Lautrec
Henri de Toulouse-Lautrec
Henri de Toulouse-Lautrec