A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

» Abstract

Ook non-figuratief; zonder een herkenbare voorstelling; in tegenstelling tot figuratief.
[naar boven]

» Abstraheren

Ook non-figuratief; zonder een herkenbare voorstelling; in tegenstelling tot figuratief
[naar boven]

» Absis

Nisvormige afsluiting van een koor, schip of kapel bij een kerk
[naar boven]

» Academisch

Navolging van de regels, zoals die door de traditionele kunstacademies werden opgesteld en toegepast
[naar boven]

» Acropolis

Hoogst gelegen deel in een Griekse stad met daarop de citadel en de tempel
[naar boven]

» Afbeelden, verbeelden, uitbeelden

Het in beeld brengen, zichtbaar maken; bijvoorbeeld tekenen, fotograferen, beeldhouwen
[naar boven]

» Affiche

Aanplakbiljet voor reclame en bekendmakingen, meestal van groot formaat; door de combinatie van tekst en beeld moet het affiche iets onder de aandacht van een groot publiek brengen
[naar boven]

» Afsnijding

Manier van ruimtesuggestie; het kader overlapt de vormen, in gedachte maakt men de vorm af.
[naar boven]

» Allegorie

Zinnebeeldige voorstelling waarbij mensen of dingen staan voor een begrip
[naar boven]

» Altaar

Offertafel in de kerk op een centrale plaats, vaak voor of in de absis
[naar boven]

» Altaarstuk

Religieus beeldhouwwerk of schilderij op panelen, vaak bestaand uit drie scharnierende beelden, in de kerk geplaatst op, boven of achter een altaar.
[naar boven]

» Ambachtelijk

Grotendeels met de hand door een handwerksman gemaakt
[naar boven]

» Amfitheater

Theater met ronde of ovale plattegrond met tribunes rondom de speelplaats
[naar boven]

» Anatomie

De kennis van de bouw van het menselijk lichaam
[naar boven]

» Anachronisme

Vooral in de middeleeuwen beelden kunstenaars gebeurtenissen uit het verleden uit, alsof ze in de eigen tijd en omgeving plaats vinden
[naar boven]

» Apocalyps

Laatste bijbelboek met de visioenen van Johannes over het einde der tijden
[naar boven]

» Aquaduct

Hoge boogconstructie uit de Romeinse tijd waarlangs water naar de stad toe gebracht werd vanuit de bergen
[naar boven]

» Aquarel verf

Schildering op meestal dik papier met waterverf gemaakt
[naar boven]

» Arabesk

Een ornament dat bestaat uit een zwierig en zeer vrij spel van lijnen en vormen
[naar boven]

» Arceren

Techniek bij het tekenen; door vele min of meer evenwijdige lijnen naast elkaar te zetten wordt een toon gemaakt
[naar boven]

» Archeologie

Kennis en studie van oude culturen
[naar boven]

» Architraaf

Onderste dragende balk van de dakconstructie van een tempel
[naar boven]

» Architectuur

Verzamelnaam voor alles wat gebouwd is
[naar boven]

» Asymmetrie

Niet symmetrisch
[naar boven]

» Assemblage

Gebruik makend van bestaande elementen samenvoegen tot een geheel: afval (junk art) of ready-mades (dada en pop art)
[naar boven]

» Atmosferisch perspectief

Ruimtesuggestie, door kleur, vorm en textuur dichter bij de: horizon te vervagen
[naar boven]

» Atrium

Binnenplaats in het centrum van een Romeinse villa
[naar boven]

» Attribuut

Onderscheidingsteken waaraan je heiligen kunt herkennen
[naar boven]

» Abstracte kunst

Een kunstvorm waarin er niet naar wordt gestreefd de ons omringende werkelijkheid af te beelden. De betreffende term is in principe van toepassing op elke vorm van kunst waarbij geen herkenbare zaken worden afgebeeld, maar wordt toch voornamelijk gebruikt ter aanduiding van twintigste-eeuwse kunstvormen waarin het idee dat kunst de natuur nabootst vaarwel is gezegd. Tot de pioniers van de abstracte kunst behoorden onder andere Kandinsky, Mondriaan en Malevich.
[naar boven]

» Anti-kunst

Een term, naar verluidt rond 1914 bedacht door Duchamp, ter aanduiding van verschillende revolutionaire kunstvormen. Duchamps toevoeging van een snor plus een obsceen onderschrift aan een kopie van Leonardo da Vinci’s Mona Lisa is een goed voorbeeld van anti-kunst. Ook vallen veel van de anarchistische experimenten van de dadaïsten onder deze term. Naderhand werd de term gebezigd door de conceptuele kunstenaars uit de jaren zestig ter aanduiding van het werk van diegenen die beweerden geen kunst meer te bedrijven of tenminste geen werk meer te maken dat kon worden verkocht. Het tentoonstellen van de as van zijn verbrande schilderijen, zoals de Italiaan Baldessari deed, werd gezien als een typisch voorbeeld van anti-kunst.
[naar boven]

» Art brut

Een in 1947 door Dubuffet in het leven geroepen Franse term, die zoveel betekent als ‘primitieve kunst’ en die betrekking heeft op kunst waar in het Engels vaak naar verwezen wordt met de term ‘outsider art’. Het gaat daarbij om werk dat gemaakt is buiten de gevestigde kunstorde, door niet geschoolden zoais kinderen, geestelijk gestoorden en delinquenten (Wols). Die kunst wordt vaak als authentieker en spontaner beschouwd door Art Brut aanhangers, dan de kunst in musea en galeries.
[naar boven]

» Aquarel

Waterverf die sterk verdund en transparant opgebracht kan worden maar toch zijn kleurkracht blijft houden
[naar boven]

» Acryl

Moderne kunstharsverf met dezelfde eigenschappen als olieverf, maar met water aan te maken en sneller droog
[naar boven]

» Airbrush

Gespoten verf d.m.v. een airbrushspuit en een compressor waardoor het handschrift van de maker verdwijnt
[naar boven]

» Aureool

Stralenkrans rond het hoofd van een heilige.
[naar boven]

» Archaïsch

Uit lang vervlogen tijden, heel lang geleden. In het geval van de Grieken: dertiende eeuw voor Christus!
[naar boven]

» Aardkleur

Tot de 19e eeuw maakten kunstenaars hun kleuren zelf met als pigment natuurlijke stoffen. Bij de bruinachtige tinten en okers was die stof klei of aarde. Vandaar deze naam voor alles wat zit tussen bruin, oker en donkergroen
[naar boven]

» Autonoom

Zelfstandig,los van een bepaalde stroming
[naar boven]

» Avant-garde

Kunstenaars die buiten de regels om, nieuwe paden betreden, vaak tegen de heersende goede smaak in
[naar boven]