A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

» Manifest

Openbare verklaring waarin de kunstenaar zijn bedoelingen over zijn kunst verklaart
[naar boven]

» Materiaal

Stoffelijke middelen waarmee gewerkt wordt ( verf, steen, etc.)
[naar boven]

» Maquette

Driedimensionale schets ven een bouwwerk op schaal, bedoeld om de bedoelingen van de architect aan de opdrachtgever te tonen
[naar boven]

» Miniatuur

Illustratie in middeleeuwse handschriften. Ook wel klein schilderijtje
[naar boven]

» Modelleren

Vormgeven van simpel vorm te geven materiaal, door toe te voegen of weg te halen (b.v. met klei)
[naar boven]

» Modulus

Maateenheid, vaak gebaseerd op de mens, om in gebouwen de verhoudingen op elkaar af te stemmen
[naar boven]

» Moment

Weergave van een bepaald ogenblik uit een verhaal / moment van de dag wat weergegeven is
[naar boven]

» Mythologie

Geheel der verhalen over de herkomst en godsdienst van allerlei volkeren
[naar boven]

» Monochroom

Geschilderd in een kleur met diverse tinten
[naar boven]

» Moza´ek

Voorstelling op vloer of muur, gemaakt van gekleurde stukjes steen, glas of zelfs goud, weerkaatsen het licht waardoor het effect schitterend en flonkerend wordt
[naar boven]

» Mobile

Meestal transparante, bewegende constructie
[naar boven]

» Medium

Meervoud: media: communicatiemiddelen, vooral de moderne, zoals radio, t.v, internet, video, etc. Ook schildersmedium; daarmee wordt peut of terpentine bedoeld om olieverf mee aan te maken of te verdunnen
[naar boven]

» Metafysisch

Volgens de leer van het bovenzinnelijke, het niet concreet waarneembare
[naar boven]

» Middenschip

Plaats in de kerk waar de gelovigen zich verzamelen, geflankeerd door zijbeuken, zie ook schip.
[naar boven]