A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

» Schema

Vereenvoudigde voorstelling; wordt ook clichÚ genoemd
[naar boven]

» Schilderij

Geschilderde voorstelling op houten paneel of opgespannen doek
[naar boven]

» Schets

Vluchtige globale tekening met enkele lijnen, vaak als studie voor een groter werk
[naar boven]

» Schilderen

Techniek waarbij men met verf door middel van vlekken en vlakken een voorstelling maakt
[naar boven]

» Schip

Romp van een kerk, middelste gedeelte waar de meeste gelovigen in kunnen plaats nemen.
[naar boven]

» Secundaire kleuren

(secundus is tweede in het Latijn); het zijn de kleuren die men verkrijgt door de primaire kleuren in gelijke hoeveelheden, twee aan twee, met elkaar te mengen; oranje rood + geel, violet of paars = rood + blauw, groen = geel + blauw
[naar boven]

» Sculptuur

Beeldhouwwerk
[naar boven]

» Silhouet

Schaduw die ontstaat bij tegenlicht, de beschouwer ziet eigenlijk de eigen schaduw; een silhouet is altijd als een donkere egaal gekleurde vorm te zien
[naar boven]

» Simultane´teit

Gelijktijdigheid, gebruikt wanneer kunstenaars verschillende tijden en plaatsen in een werk combineren
[naar boven]

» Sjabloon

Uitgesneden vlakke vorm om die stukken van het werkstuk mee te bedekken die niet bewerkt hoeven te worden
[naar boven]

» Skeletbouw

Bouwconstructie waarbij een stelen, stenen, houten of betonnen geraamte het gebouw dragen
[naar boven]

» Slagschaduw

De schaduw van een voorwerp op de grond of op een ander voorwerp
[naar boven]

» Sokkel

Voetstuk
[naar boven]

» Spatie

Ruimte; het oppervlak van de ruimte tussen letters, woorden en regels; men onderscheidt letterspatie, woordspatie en interlinie
[naar boven]

» Standpunt 1

Gezichtspunt; de plaats van waaruit iets is bekeken en in beeld gebracht
[naar boven]

» Standpunt 2

De mening van de maker zoals die door de vormgeving aan de beschouwer wordt opgedrongen
[naar boven]

» Stapeling

Ruimtesuggestie door de dingen los van elkaar en boven elkaar te plaatsen; meestal zijn de vormen frontaal of van opzij gezien
[naar boven]

» Statisch

Niet bewegend; zonder de suggestie van beweging; in tegenstelling tot dynamisch
[naar boven]

» Stijl

Wijze van handelen, uitdrukken, vormgeven, leven die onderscheidend is voor een bepaalde tijd, cultuur, streek, groep of individu
[naar boven]

» Stileren

Vormgeving in vereenvoudigde vormen
[naar boven]

» Structuur

Samenstelling, indeling, opbouw organisatie van afhankelijke kleine delen in een groter geheel
[naar boven]

» Suggestie

Op een plat vlak zo schilderen of tekenen dat men de indruk krijgt dat de voorstelling echt aanwezig is
[naar boven]

» Surrealisme

Alledaagse voorwerpen worden op een niet alledaagse manier met elkaar verbonden; zeer nauwkeurige en gedetailleerde hanteringswijze; veel stofuitdrukking
[naar boven]

» Symmetrisch

Wanneer een beeld in twee helften verdeeld kan worden, zˇ, dat die twee helften precies of ongeveer elkaars spiegelbeeld zijn
[naar boven]

» Symboliek

Wat je ziet, staat eigenlijk voor een ander begrip: het zinnebeeldige
[naar boven]

» Symmetrie

Figuur of werk, wat zo kan worden opgedeeld dat de twee helften elkaars spiegelbeeld zijn
[naar boven]

» Steunbeer

Muurverzwaring die een muur in verticale richting verstevigt
[naar boven]

» Shockeren

(Het publiek) schokken of van slag afbrengen
[naar boven]

» Subjectief

Sterk persoonlijk, vanuit de eigen visie
[naar boven]