“Het doel van de architect moet niet de feitelijke, maar de schijnbare gelijkheid van maten en verhoudingen zijn”
-Heliodoros

Klassieken, de Griekse beschaving

tijd en plaats

1000 v.Chr - 200 v. Chr in Vasteland van Griekenland, nadat de Doriërs er bezit van genomen hadden.

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

Schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur

De Griekse beschaving begint in diverse stadstaten en komt tot een hoogtepunt in het wereldrijk van Alexander de Grote. De mens staat centraal en wordt in de beeldhouwkunst geďdealiseerd uitgebeeld. Beeldhouwers werken volgens strenge regels (geformuleerd in een Canon). Het lot van de mens is in handen van goden met wel zeer menselijke (on)deugden, beschreven in mythologische verhalen.
De Grieken houden van schoonheid: zij streven naar perfecte harmonie en volmaaktheid in hun beelden en in hun architectuur .
Er zijn drie perioden:
De archaďsche tot 480 v.Chr.: nog wat stijve mensfiguren met een geheimzinnige glimlach op het gezicht, bevroren in een stapbeweging. De man (kouros) wordt naakt afgebeeld, de vrouw (koré) geleed in een plissé gewaad. Vazen en ander vaatwerk wordt beschilderd met geometrische figuren. Er worden tempels gebouwd met architraven en tympanen.
De klassieke 480 - 400 v.Chr.: tempels in drie zuilenorden : Dorisch, Ionisch, Corintisch. Vrijstaande beelden worden steeds perfecter qua anatomie : ze staan in contraposto .De zwart-en roodfigurige schilderingen op de vazen worden steeds levensechter.
De Hellenistische periode begint rond 400 v.Chr. tot de Romeinse tijd: zij kenmerkt zich door vermenging van de Griekse kunst met invloeden uit ander culturen. Dit lijdt tot meer emotie en overdreven spanning.

De oudste stenen tempelgebouwen die bewaard zijn, lijken geďnspireerd te zijn op vroegere houten gebouwen. Je ziet dat aan de diverse onderdelen en decoraties die doen denken aan houtbouw.

Aanvankelijk anoniem, later( 4e eeuw v.Chr.) worden sommige beeldhouwers bij naam bekend.

Je hoeft echt niet naar Griekenland, in Leiden is ook veel te zien over de Grieken!
http://www.rmo.nl/

Griekse kunstenaars
Griekse kunstenaars
Griekse kunstenaars
Griekse kunstenaars
Griekse kunstenaars
Griekse kunstenaars
Griekse kunstenaars
Griekse kunstenaars