"Zo mooi als de ontmoeting van een naaimachine en een paraplu op een operatietafel”
-André Breton

Surrealisme

tijd en plaats

1926 - 1946 in Frankrijk, aanvankelijk als literaire stroming

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

Schilderijen en objecten.

Het surrealisme is een van de meest bekende stromingen uit de kunstgeschiedenis . Surrealisme is meer dan het waarneembare. Onder invloed van de publicaties van de Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud, ging men van het idee uit dat het gedrag van de mens sterker wordt beďnvloed door het onderbewuste dan door het direct waarneembare. In dromen en nachtmerries komt dat onderbewuste aan de dag. Freud gebruikt dromen dan ook om een diagnose te stellen bij geesteszieken. Deze droombeelden wilden de surrealisten verbeelden. Het realisme van alledag zou beďnvloed worden door het onderbewuste, zoals in een droom werkelijkheid en fictie bijeen kunnen komen. Net als bij dada stellen deze kunstenaars het toevalsaspect zeer op prijs.In West-Europa zijn verwante stromingen, zoals het Symbolisme en de pittura metafysica die voorafgaan aan het Surrealisme . Verder is er nog het Magisch Realisme van Nederlanders als Carel Willink en Pijke Koch, die de werkelijkheid zo scherp en hard gedetailleerd uitbeelden, dat het weer vervreemdend werken gaat. Bijna al deze stromingen combineren een fabelachtige schildertechniek met een tomeloze fantasie.

Algemeen herkenbare zaken worden vaak zeer realistisch uitgebeeld op een haast fotografische wijze, maar doordat er onlogische combinaties gemaakt worden, of het materiaal waarvan iets gemaakt is vervormd blijkt, ontstaat er toch een vervreemdende, soms nachtmerrie-achtige voorstelling . Ook lange slagschaduwen en het vaak oneindig lijkend perspectief , of het door elkaar heen lopen van verschillende gelaagdheden in de voorstelling draagt hiertoe bij.

Dichters en schrijvers en de psychiater Freud inspireren een aantal schilders in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland tot het verbeelden van droombeelden.

Zowel Boijmans-van Beuningen in Rotterdam, als de Koninklijke musea in Brussel, hebben een collectie met alle grote Surrealisten.
http://www.boijmans.rotterdam.nl/
http://www.fine-arts-museum.be/

Marc Chagall
Marc Chagall
Salvador Dalí
Salvador Dalí
Salvador Dalí
Salvador Dalí
Salvador Dalí
Paul Delvaux
Paul Delvaux
Paul Delvaux
Alberto Giacometti
Alberto Giacometti
Alberto Giacometti
Alberto Giacometti
Alberto Giacometti
Alberto Giacometti
Alberto Giacometti
Alberto Giacometti
Frida Kahlo
Frida Kahlo
Rene Magritte
Rene Magritte
Rene Magritte
Yves Tanguy