We lezen strooibiljetten, catalogi, affiches die ons toeschreeuwen: dit is de pozie van hedenmorgen, voor het proza raadplege men het ochtendblad
-Guillaume Apollinaire

Kubisme

tijd en plaats

1907 - 1914 in Parijs

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

Schilder- en beeldhouwkunst.

Er zijn twee stromingen binnen het kubisme te onderscheiden:

Analytisch:

Bij voorkeur werden er stillevens en portretten geschilderd. Er wordt gewerkt in geometrische vlakken, met eentonige aardtinten (bruin, grijs, oker en groen). Het onderwerp wordt door de maker van alle kanten bekeken en ook zo getoond op het doek, het schilderij maakt een platte en ondiepe indruk zonder perspectief . De achtergrond is even belangrijk als de zaken op de voorgrond: voorwerpen en portretten worden even fragmentarisch behandeld als de tussenruimten.

Synthetisch:

De voorstelling is gemakkelijker te herkennen. In plaats van aardekleuren worden meer verzadigde (=fellere) kleuren gebruikt die weer object-gebonden zijn. De vereenvoudigde vormen worden als grotere gehelen weergegeven en de restvormen worden zorgvuldig bepaald. Er wordt ook hier gewerkt vanuit verschillende aanzichten. De materialen daarentegen zijn veel moderner, in plaats van alleen schilderen wordt er krant, hout, fineer, ribkarton in het werk gemonteerd. Geschilderde en "echte" voorwerpen vloeien in elkaar over. De collage is ontstaan! De kubisten zijn de eersten die deze techniek toepassen.

In de beeldhouwkunst van het kubisme is de mensfiguur een geliefd thema. Kenmerken van de schilderkunst zie je ook terug in de beeldhouwkunst , dus het gebruik van die geometrische vormen (holle en bolle vormen afwisselend toegepast). verschillende aanzichten. Het materiaal is overwegend steen , geplaatst op een sokkel . Belangrijke namen zijn Picasso (hij stelt zijn beelden samen uit bestaande voorwerpen), Lipchitz en Zadkine. Navolgers zijn o.a. de futuristen. Vooral die speelsheid in beweging komt later bij het futurisme helemaal tot uiting.

Van het kubisme afgeleid en eraan verwant:

Het Orfisme:

Het orfistisch kubisme is een lyrische, dichterlijke aanvulling op het kubisme . De schilderijen bestaan vaak uit gelijkmatig over het doek verdeelde composities van heldere prismatische kleuren, die vaak met elkaar in contrast staan, en aldus elkaar benvloeden.

Analytisch kubisme : geometrische vormen , monochroom , sterk driedimensionaal gericht, objecten vanuit diverse standpunten bekeken.

Synthetisch Kubisme : collage -elementen, meer kleur en meer vorm dan in het analytisch kubisme .

De eerste kubisten golden als ware verstoorders van de orde : zij propageerden een nieuwe manier van kijken en schilderen en waren daarmee echte avant-gardisten. De perspectivische wijze van kijken en uitbeelden op het platte vlak die wij er sinds de Renaissance op nahouden, stellen zij ter discussie.

In het Haags Gemeentemuseum en in Museum Krller Mller in Otterlo op de Veluwe hebben ze Kubisten in de eigen collectie!
http://www.gemeentemuseum.nl/
http://www.kmm.nl

Georges Braque
Georges Braque
Robert Delaunay
Robert Delaunay
Robert Delaunay
Robert Delaunay
Juan Gris
Juan Gris
Fernand Lger
Jacques Lipchitz
Jacques Lipchitz
Pablo Ruz y Picasso
Pablo Ruz y Picasso
Pablo Ruz y Picasso
Pablo Ruz y Picasso
Pablo Ruz y Picasso