“Voorts ben ik in staat beeldhouwwerken te maken in marmer, brons en klei en kan ik met wie dan ook wedijveren in het vervullen van elke schildersopdracht”
-Leonardo Da Vinci

Renaissance

tijd en plaats

1400 - 1550 in Italiaanse stadstaten zoals Florence, Milaan, Siena.

stroming ervoor:

stroming erna:

gebeurtenissen:

Schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst (sculptuur), toegepaste kunst

Op het einde van de middeleeuwen ontstond in Italië een 'wedergeboorte' (renaissance): men kreeg weer belangstelling voor de cultuur van de klassieken (Grieken en Romeinen) die in de Middeleeuwen was afgedaan als barbaars en heidens. Deze wedergeboorte komt tot uiting in de kunsten, de architectuur en de wetenschap. De macht van de Kerk neemt af en meer en meer wordt de mens het middelpunt van het universum. Uitvindingen en ontdekkingen op wetenschappelijk, geografisch en artistiek terrein worden gedaan, en maken de mensen steeds zelfbewuster. Vanuit Italië verbreidde de Renaissance zich over Europa en bracht overal en op alle gebieden vernieuwingen.

Invloeden van de Grieken en Romeinen, de kunstenaar is op meerdere terreinen deskundig, composities zijn duidelijk, symmetrisch en statisch , belichting is gelijkmatig, in alle kunstwerken streeft men rust en harmonie na en het Griekse streven naar perfectie.

Na de middeleeuwen, waarin de kunstenaars veelal anoniem bleven komt er thans een nieuwe tijd waarin de persoonlijke faam van de kunstenaar steeds meer op de voorgrond treedt. De kunstenaar is niet alleen schilder of beeldhouwer , hij is van alle markten thuis. Zo doet hij wetenschappelijk onderzoek: wiskunde (perspectiefleer), anatomie , techniek en nog veel meer. De 'Uomo universalis' is geboren.

Hiervoor moet je echt naar Italië! Maar als je een beeld van Michelangelo dicht bij huis wilt zien, dan kun je naar Brugge: je vindt daar een Piëta van de grote meester in de St.Salvatorkerk.
http://www.uffizi.firenze.it/welcomeE.html
http://www.trabel.com/brugge/bruges-ourlady.htm

Leon Battista Alberti
Albrecht Altdorfer
Albrecht Altdorfer
Sandro Botticelli
Sandro Botticelli
Sandro Botticelli
Sandro Botticelli
Sandro Botticelli
Pieter Breughel de Oudere
Pieter Breughel de Oudere
Filippo Brunelleschi
Filippo Brunelleschi
Filippo Brunelleschi
Filippo Brunelleschi
Filippo Brunelleschi
Filippo Brunelleschi
Albrecht Dürer
Albrecht Dürer
Fra Angelico
Fra Angelico
Fra Angelico
Castelfranco da Giorgione
Hans Holbein de Jonge
Hans Holbein de Jonge
Masaccio
Masaccio
Buonarroti Michelangelo
Buonarroti Michelangelo
Buonarroti Michelangelo
Buonarroti Michelangelo
Buonarroti Michelangelo
Buonarroti Michelangelo
Buonarroti Michelangelo
Rafaello Sanzio
Rafaello Sanzio
Rafaello Sanzio
Rafaello Sanzio
Rafaello Sanzio
Tiziano Vecellio "Titiaan"
Tiziano Vecellio "Titiaan"
Tiziano Vecellio "Titiaan"
Leonardo daVinci
Leonardo daVinci
Leonardo daVinci
Leonardo daVinci
Leonardo daVinci